TỔNG KHO VẬT LIỆU KIM TRÍ

Nhằm phát triển mạng lưới bán hàng khắp lãnh thổ Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà phân phối, bán lẻ vật liệu trang trí nội thất trên địa bàn. Công ty chúng tôi cần tuyển các đại lý như sau:

Đại lý chính thức (Đại lý độc quyền): Là những đại lý có ký kết thỏa thuận và phân phối hàng hóa độc quyền khu vực (trừ thành phố lớn, mỗi tỉnh lẻ chỉ chấp nhận 1 đại lý).

Đại lý không chính thức: Là những đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, đơn vị thi công, mua hàng trực tiếp từ công ty, chưa kí kết thỏa thuận phân phối.

Quyền lợi đại lý chính thức (đại lý độc quyền):

  • Độc quyền khu vực (trừ thành phố lớn, mỗi tỉnh lẻ chỉ chấp nhận 1 đại lý)
  • Được chiết khấu 30% so với giá bán lẻ.
  • Được hỗ trợ đổi trả 100% giá trị hàng hóa.
  • Được hỗ trợ 100% nguồn khách hàng tại khu vực.
  • Được hỗ trợ đưa thông tin cửa hàng lên Website, Fanpage công ty.
  • Được hỗ trợ bảng mẫu, website.
  • Được quyền bán hàng online toàn quốc, offline tại khu vực phụ trách.
  • Và nhiều quyền lợi khác.